Archiwizacja danych

Usługa polega na stworzeniu systemu procedur bezpiecznej archiwizacji danych, która pozwala na skuteczne oczyszczanie przestrzeni dyskowych. Regularna archiwizacja zapewnienia prawidłowe funkcjonowanie kont hostingowych, serwerów, baz danych czy systemów operacyjnych.


Po zapoznaniu się z ilością danych i wymaganiami, przedstawiamy możliwe rozwiązania i po dalszych ustaleniach, opracowujemy indywidualny system cyklicznych operacji archiwizacyjnych.


Usługa sprawdza się w przypadku:

  • Ograniczeń przestrzeni hostingu.
  • Dużych skrzynek e-mail.
  • Dużej ilości różnych nośników danych (płyty cd/dvd, dyski, pendrive).
  • Braku czasu lub personelu odpowiedzialnego za archiwizacje.


Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

Szerokie wsparcie informatyczne z zakresu napraw sprzętowych, modernizacji i infrastruktury.

Pomoc w budowaniu świadomości cyfrowej oraz zdobywaniu wiedzy i umiejętności informatycznych

Ochrona przed utratą danych oraz procedury bezpieczeństwa na wypadek katastrof

Wygodny kanał komunikacyjny - indywidualny numer zgłoszeniowy oraz email techniczny.