Polityka Prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych przez SERWIS SGM

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: 

Administratorem TWOICH danych osobowych jest "SGM TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K." z siedzibą w 31-526 Kraków, ul. Kielecka 1, NIP: 675-168-71-01, adres e-mail:  biuro@sgmtech.pl, tel. 794 623 909.  Zwaną dalej ,,SERWIS SGM” 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

 

O jakich danych mówimy? 

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w celach identyfikacji zlecenia na usługi serwisu SGM, dzięki któremu udostępniane jest korzystanie przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez SERWIS SGM oraz dane znajdujące się na sprzęcie, który oddajesz do naprawy.

Dane osobowe przetwarzane przez firmę SERWIS SGM są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawane ani udostępniane. W czasie korzystania z usług SERWISU SGM możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko telefon kontaktowy, adres do korespondencji i adres e-mail. Ponadto dla celów bezpieczeństwa przetwarzamy Twój wizerunek poprzez monitoring.

 

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane?

  • w celu identyfikacji Klienta SERWIS SGM, 
  • w celu wykonania umowy, 
  • w celu zachowania bezpieczeństwa – monitoring, 
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
  • w celu kierowania do Pani/Pana przez SERWIS SGM treści marketingowych (np. informacji o promocjach) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SERWISU SGM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą elektroniczną lub pocztą telefoniczną. 
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SERWISIE SGM na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w clu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SERWISU SGM polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SERWISU SGM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. agencjom marketingowym, informatykom obsługującym nasze systemy informatyczne, podwykonawcom naszych usług,) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, firmom windykacyjnym w przypadku braku płatności, pracownikom SERWISU SGM w celu identyfikacji klienta oraz kontakt w wyżej wymienionych celach. 

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte świadczenie usług na Twoją rzecz, jako Klienta SERWISU SGM np. brak możliwości naprawy sprzętu, powiadomienia o wycenie i czasu trwania naprawy.

 

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania świadczenia usług, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia ewentualnych roszczeń.